x
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
Teplofikace 2023Teplofikace historického centra 2023
SMLOUVY,
FAKTURACE
Smlouvy, fakturace495 279 175
DISPEČINK NON-STOP
Hlášení havárií, poruch
Hlášení havárií, poruch495 262 663

Proč se připojit?

Tuto otázku si jistě položí každý člověk, který hledá za své vydělané peníze rozumnou alternativu vytápění. Proto jsou následující odstavce rozděleny dle určitých kritérií, které zákazník požaduje.

Cena za teplo

První otázkou bude bezesporu cena za teplo. Jelikož je společnost vlastněna městem Hradec Králové a dodávané teplo pro vytápění je prakticky technologickým odpadem při výrobě elektřiny, patří cena vytápění k nejlevnějším v republice. Zde je také namístě uvést pojem měření tepla, jelikož hraje velmi významnou roli, kde je umístěno měření tepla. V objektu zákazníka Tepelného hospodářství je toto umístěno za objektovým výměníkem tepla. Co z toho vyplývá? Uveďme jednoduché srovnání s provozováním plynového kotle. Při vytápění plynem dochází k výrobě tepla v kotli, kde je spálené teplo odevzdáno trubkám pro ohřev vody v radiátorech, které následně topí. Účinnost takového zařízení je kolem 85 % (dle typu kotle a jeho seřízení). Zbylých 15 % jsou ztráty na zařízení, těchto 15 % zákazník zaplatí navíc, aniž by měl z toho jakýkoliv užitek. V případě výměníku tepla (od THHK) je měření tepla umístěno za výměníkem, tudíž je zákazníkovi účtováno teplo, které opravdu spotřeboval k vytápění (zákazníka nezajímají ztráty na zařízení). Zákazník tedy zaplatí opravdu pouze to, co skutečně spotřebuje.

Pořizovací a provozní cena

Na dalším místě stojí pořizovací a roční náklady na provoz vytápění, ať už se jedná o náklady na kotel na tuhá paliva, plynový kotel, tepelné čerpadlo nebo výměník tepla. Pořízení výše zmiňovaných zařízení přináší i otázku zajištění paliva a pravidelné kontroly těchto zařízení, která ročně stojí určitou sumu peněžních prostředků. Společnost THHK přispívá svým zákazníkům na přípojku (případně i předávací stanici) nemalou částkou, která je odvozená od blízkosti stávajícího teplovodního řadu a velikosti odběru. Pravidelné revize výměníků jsou pro naše zákazníky zdarma (zákazník neplatí pravidelné roční revize, jak je tomu u plynových kotlů).

Ekologie

V současné době se do popředí zájmu společnosti dostává i otázka znečišťování životního prostředí. Teplo dodávané prostřednictvím našich předávacích stanic a sítě rozvodů pochází od dodavatele tepla, společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Zařízení kombinované výroby elektřiny a tepla jsou jedněmi z nejekologičtějších zařízení, a to z několika důvodů. Při výrobě elektřiny vzniká teplo jako odpad, který je dále použit k vytápění (teplo se nepředává do vzduchu prostřednictvím chladících věží). Proces spalování je nastaven na maximální efektivnost, proto je uhlí dokonale spáleno a vzniká tak minimum dalších látek. Po spálení nejde kouř přímo do komína, ale nejdříve jde systémem odlučovačů a dalších zařízení, kde je čištěn. Zařízení pro čištění vzduchu ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s., patří k nejmodernějším v republice, účinnost čištění je cca 99,9 %. Spalováním vzniklé oxidy (síry a dusíku) jsou tedy velmi eliminovány. Výška komínu hraje také velkou roli, jelikož se tyto zplodiny neúčastní smogových situací, které jsou velkým problémem městského života. V případě spalování v malém domácím kotli vznikají nejen nedopalky, které vylétnou z komína ven, ale také velké množství dalších látek, jako jsou oxidy síry a dusíku, jež jsou látky jedovaté.

Přínos pro město

Společnost THHK je vlastněna městem Hradec Králové, tudíž zisky plynou do městského rozpočtu. Společnost sama o sobě také podporuje život ve městě a vynakládá tak nemalé finanční prostředky pro jeho rozvoj. To se děje prostřednictvím programu partnerství, nebo podporou dalších jednorázových projektů. Z programu partnerství jmenujme například podporu hokeje, fotbalu, vzdělávání (realizace nové knihovny na Pražském Předměstí), nebo podporu kulturních akcí, jako je jazzový festival Jazz goes to town. Za zmínku rovněž stojí podpora českému červenému kříži Hradce Králové. K jednorázovým projektům patřila podpora koncertu paní Dagmar Peckové v sálu filharmonie.

Narozdíl od zahraničních společností tak naše společnost neodvádí zisky mimo hranice regionu, nebo dokonce republiky a peníze jsou investovány do rozvoje města.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.

Obchodní jméno společnosti: Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s.
Sídlo: Na Brně 362, 500 06  Hradec Králové
IČO: 25282174
DIČ: CZ25282174
Společnost zapsána v obchodním rejstříku od 16.1.1998, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1765

Informace o použití cookies
www.hradecsobe.czwww.magnalink.cz/www.hradeckralove.orgwww.adtt.cz/
Používáme pouze technické cookies, které jsou nezbytné pro správné fungování prezentace.
Cookies jsou anonymní a nejsou žádným způsobem spojené s vaší osobou. Další informace o cookies.